Senin, 08 April 2013

Ringkasan Hadist Shahih Al-Bukhari

Penerbit : Pustaka Amani
Penulis : Imam Az-Zabidi
Ukuran : 18 x 25 cm
Halaman : 1070 halaman
Cover : HC
Berat : - gr

Harga : Rp. 160.000,-
(Disc. 15%)

 Sinopsis :

Sekitar 300.000 Hadist Nabi SAW, yang berhasil dihimpun oleh Al-Bukhari ditelitinya kembali secara cermat, baik dari segi sanad maupun matannya. Sehingga yang tersisa hanyalah yang dianggapnya sahih seperti yang terkondifikasi didalam "Shahih Al-Bukhari" sebanyak 9 jilid.

Tanpa jasa Al-Bukhari, kaum  muslimin akan kehilangan sekian banyak hadits Rasulullah SAW, tetapi atas kehendak Allah SWT. hadis-hadis tersebut diselamatkan-Nya Melalui Al-Bukhari yang kesahihannya ditempatkan pada urutan pertama oleh jumhur ulama dibanding dengan kitab-kitab hadits yang lain. Kemudian  disusul  oleh "Shahih Muslim " pada urutan kedua yang sebagian hadisnya juga diterimanya dari Al-Bukhari.

Dari sekian banyak hadits yang dibimpun oleh A1-Bukhari  itu berhasil diringkas oleh Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi dengan nama "Al-Tajriid Ash-Sharih li Ahaadits Al- Jaami' Al-Bukhari" yang lebih popular dengan sebutan  "Mukthash Shahih Al-Bukhari" (Ringkasan Shahih Al-Bukhari) berisi 2230 hadits. Dan kini terjemahannya dalam bahasa Indonesia telah hadir dihadapan pembaca.

===============================
Untuk Pemesanan Hub.
Via SMS ke 0856 84 64 125
atau
Email ke ibnu_abuhu@yahoo.co.id

===============================

Tidak ada komentar:

Posting Komentar